ANBI

VOORTAAN ZIJN ALLE ACTIVITEITEN TE VOLGEN VIA SOCIAL MEDIA
Zie onderaan onze social media pagina's

Met het verkrijgen van de ANBI-status voor onze stichting zijn wij een 'Algemeen Nut Beogende Instelling' geworden, RSIN 8518 20 517 Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een 'Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)' kan een donateur binnen de geldende regels, giften van de Inkomsten-of Vennootschapsbelasting aftrekken. Algemeen Nut Beogende Instelling.

We zijn een erkende ANBI en maken al onze projectinformatie en bestedingen openbaar. We voldoen dus ruimschoots aan de meldingsplicht die bij een ANBI status hoort.

Doelstelling

De stichting Pink Promiss is opgericht om de LHBTI + gemeenschap meer zichtbaar te maken en wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door onze steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij. De Stichting steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: de verkiezing Miss Travestie Holland, de verkiezing Miss Gay Holland en diverse andere projecten.

We zorgen ervoor onze projecten niet alleen onze steun krijgen, maar men kan er ook kennis opdoen, ervaringen uitwisselen en zich vaardigheden eigen maken. Soms signaleren we belangrijke thema's binnen ons werkterrein. Dan kunnen we een coördinator aanstellen die helpt nieuwe projecten te realiseren.

Wij zien vele succesvolle, hartverwarmende voorbeelden waar mensen bij elkaar komen, bv bij de verkiezing Miss Travestie Holland en de verkiezing Miss Gay Holland. De stichting Pink Promiss ervaart telkens weer de positieve kracht van projecten, waarin mensen en vrijwilligers zich inzetten voor een sociaal verbonden samenleving.

Werving Online en Eénmalige gift

De stichting Pink Promiss werft op verschillende manieren nieuwe donateurs. Het aanspreken van mensen online of middels flyers is al jaren een belangrijke manier om donateurs te werven. Wil je ons steunen met een eenmalige gift? Ook dat is zeer welkom.

Doneer nu eenmalig

De stichting Pink Promiss ontvangt geen subsidies en is afhankelijk van giften. De stichting kent geen beloningsbeleid.

Schenken met belastingvoordeel

Je kunt de stichting Pink Promiss steunen op een manier die voor jou en voor ons heel voordelig is, een donateur kan de gift van de Inkomsten of Vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels. Neem contact op met Connie van der Maas, info@pinkpromiss.nl

*** Een gift aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) mag u aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Voor meer informatie over periodieke giften en gewone giften, kan je terecht op de website van de Belastingdienst.

Periodieke schenkingen

Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang.

  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. De Stichting Pink Promiss is sinds 2013 aangemerkt als ANBI.

Nalaten aan de stichting Pink Promiss

Steeds meer mensen denken na over hun nalatenschap en wat dit voor een ander kan betekenen. Voor velen een mooie gedachte om te weten dat ze ook na hun overlijden nog iets kunnen bijdragen aan een betere wereld. Misschien zet u dat ook aan het denken over uw nalatenschap. Over wat u zou willen.

Wellicht overweegt u een deel aan een goed doel na te laten. Dan is het goed om te weten dat u, bij het schenken van de nalatenschap aan een goed doel, met een aantal zaken te maken krijgt.

Legaat of erfgenaam?

Als u een goed doel in uw testament wilt laten opnemen, heeft u een aantal opties. U kunt bijvoorbeeld vastleggen dat de stichting Pink Promiss een percentage van de erfenis ontvangt. Dit doet u door de stichting Pink Promiss erfgenaam te maken. Maar u kunt ook in een legaat laten vastleggen dat de stichting Pink Promiss na uw overlijden een deel van uw vermogen ontvangt. Dit kan een geldbedrag zijn, maar bijvoorbeeld ook een huis of een effectenportefeuille.

Nultarief bij nalatenschap

Het is prettig om te weten dat bij nalatenschappen voor goede doelen de Belastingdienst het zogenoemde nultarief hanteert. Dit betekent dat het goede doel is vrijgesteld van erfbelasting. Onder voorwaarden dat het doel, net als de stichting Pink Promiss, over een ANBI-status beschikt. Wel zo fijn als u weet dat honderd procent van uw gift naar het goede doel gaat.

Garantie

100% gaat naar de stichting Pink Promiss. Stichting Pink Promiss is een transparante organisatie en biedt op deze website inzage in al haar uitgaven en activiteiten. Al sinds de oprichting van Stichting Pink Promiss, opgericht in 2012 gaat elke gedoneerde euro rechtstreeks naar de stichting Pink Promiss. Het grote succes van Stichting Pink Promiss is dat wij het vertrouwen hebben van donateurs en elke euro die zij inbrengen, wij aantoonbaar besteden. Wij zijn hier trots op.

Het maatschappelijke effect van uw bijdrage is immens!

Uit naam van allen die onze steun zo hard nodig hebben, danken wij u hartelijk. Pink Promiss is een Stichting zonder winstoogmerk en heeft de ANBI-status. De bestuursleden van de Stichting ontvangen geen salaris.

E-mail: info@pinkpromiss.nl
Betaalgegevens: NL 43 INGB 0006 954631
T.n.v. Stichting Pink Promiss, Pijnacker
ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling             
KvK: 556 93 032
RSIN: 8518 20 517

Steun PinkPromiss en geef een éénmalige donatie!

Volg ons via:

© Copyright 2012 - Stichting Pink Promiss - All rights reserved. Powered by Xenodesign